120 שעות שנתיות

8,000 ₪

סטודנטים לתואר ראשון משנה ב' / תואר שני עם יתרת לימודים של שנתיים

התכנית עוסקת בהקניית ידע על התרבות הערבית והיהודית, בהסברים ובלימוד הרקע להיווצרות מסורות שונות ובטיפוח אינטראקציה חיובית וקונסטרוקטיבית במפגש הבין-תרבותי בין תלמידים ערבים ויהודים. מטרת העל של התכנית היא לנסות לשנות עמדות שליליות כלפי תרבויות מיעוט במגמה לייצר יחס חיובי בקרב הלומדים לשונות תרבותיות. הפעילות מתקיימת בבית הספר לאו בק ובית הספר שיזף בחיפה. ההתנדבות בבתי הספר מורכבת ממספר פעילות: דיאלוג בין תלמידים יהודים וערבים, ביקורים משותפים בבתי הספר, פעילות חברתית ותרבותית משותפת וחשיפה לשתי השפות העברית והערבית.