המיזמים שיפותחו במסגרת החממה יעצבו פתרונות – שירותים, מוצרים או פרויקטים – העוסקים בחוסר שוויון וצדק חברתי, הדרה חברתית, עוני, בריאות ורווחת הציבור, חינוך איכותי, תנאי חיים ועבודה, סביבה (כולל סביבה ימית) פתרון סכסוכים וחתירה לשלום.