יזמות נשית ערבית
הכשרה וליווי נערות בגיל בית-ספר בתהליך יזמי בשיתוף עמותת Arab Women Entrepreneurs

120 שעות פעילות

8,000 ₪

סטודנטים לתואר ראשון / שני

המיזם המשותף ליחידה למעורבות חברתית בדיקנט הסטודנטים, מעבדות החדשנות באוניברסיטת חיפה ועמותת Arab Women Entrepreneurs מבקש להכיר את עולם היזמות לסטודנטיות ערביות ודרכן לחשוף נערות צעירות לכלים ולחשיבה היזמית. המיזם יתמקד בסטודנטיות ובנערות ערביות בצפון הארץ ויציע תכנית הכשרה כפולה – בשלב הראשון תלמדנה קבוצה של סטודנטיות ערביות מאוניברסיטת חיפה את יסודות היזמות ותוכשרנה כמנחות תהליכי יזמות. בשלב השני, הן תיכנסנה לחטיבות ביניים ערביות ותחנוכנה נערות בכיתות ח' ו-ט' לחשיבה וכישורים יזמיים.