ליגת הדיבייט
הפעלת חוגים וסדנאות המקנים לתלמידים את כלי הרטוריקה וכללי הדיבייט

4-6 שעות שבועיות

8000 ₪

סטודנטים לתואר ראשון משנה ב' / תואר שני עם יתרת לימודים של שנתיים

סטודנטים הפעילים במועדון הדיבייט הפועל באוניברסיטה, מפעילים חוגים וסדנאות בבתי ספר בחיפה ובצפון המקנים לתלמידים את כלי הרטוריקה וכללי הדיבייט. הילדים משתתפים בתחרויות מקומיות וארציות.