120 שעות שנתיות

8,000 ₪

סטודנטים לתואר ראשון / שני עם יתרת לימודים של שנתיים לפחות

מתייעלים הינה יוזמה ללא כוונת רווח, אשר פועלת להנגשת ידע פיננסי בצורה עצמאית ובלתי תלוייה. מתייעלים מקנה ידע, כלים וכישורים על מנת שכל אחד יוכל לחיות ולבנות את חייו בצורה בריאה פיננסית. הפעילות נעשית במסגרת עמותת מתייעלים אשר עוסקת בהדרכה לחינוך פיננסי ומיועדת לסטודנטים בחוגים: כלכלה, סטטיסטיקה ומינהל עסקים. הסטודנטים מנגישים ידע פיננסי לקהלים שונים ומגוונים.