140 שעות שנתיות

10,000 ₪

סטודנטים לתואר ראשון / שני עם יתרת לימודים של שנתיים לפחות

פעילות לפיתוח קהילתי בקרית אליעזר בשיתוף עמותת "ארץ עיר". בקרית אליעזר מופעלים 3 פרויקטים – מרכז למידה, מפגשים ללימוד השפה העברית לעולים ופעילות להשמשת המרחב הציבורי לפעילות קהילתית על ידי תהליכים של "פלייסמיקיינג".