שותפות אקדמיה-קהילה שואפת לצמצם רמת הקיטוב בחברה, לקדם סולידריות ולעודד את השתלבותן של קבוצות מודרות בזרם המרכזי של החברה. התוכנית נתמכת על-ידי הות"ת ומופעלת באמצעות לשכת הרקטור באוניברסיטת חיפה. שותפות אקדמיה-קהילה פועלת יחד עם דיקנאט הסטודנטים, שותפות חיפה להתרת שרשרת העוני, עיריית חיפה, מתנ"ס ליאו באק ועמותות וארגונים נוספים. במגוון הפעילויות לוקחים חלק חברי סגל אקדמי, סגל מנהלי, סטודנטים, מנהיגים חברתיים וחברי קהילה.