fbpx

מלגות סיוע כלכלי נוספות

חיילים משוחררים

הקרן ע"ש רון אדלר- לבוגרי יחידות קרביות

מלגה מטעם "ממדים ללימודים"

קרן ההנצחה ע"ש יוסף ש. וקרוליין גרוס 

תוכנית IMPACT- לסטודנטים שהם לוחמים במילואים

קרן "הישג"- לסטודנטים שהוכרו כחיילים בודדים

מלגת שכר לימוד מלא בשנה א' לחיילים משוחררים תושבי הפריפריה

קרן זומרפלד זאביק ז"ל- ליוצאי סיירת צנחנים

בני מיעוטים

קרן בני מערוף לסטודנטים דרוזים

מלגת משרד החינוך לסטודנטים מהמגזר הדרוזי והצ'רקסי

קרן סלים שופי ז"ל לסטודנטים דרוזים, בדואים ונוצרים בוגרי שירות צבאי/לאומי/אזרחי

מלגות לסטודנטים בדואים

קרן אירתקאא- לסטודנטים ערבים דרוזים וצ'רקסים

פקולטות

קרן עו"ד אלי הכהן ז"ל

מלגת מושל- לסטודנטים מהחוג למדעי המחשב, מערכות מידע ומדעי הנתונים  

כלליות

קרן המלגות לזכר סוזן גולדשטיין

מלגות היחידה למעורבות חברתית

מלגת אייסף- הקרן הבינלאומית לחינוך

מלגה מטעם משרד החינוך

קרן יתד- התוכנית הלאומית לצעירים וצעירות במצבי סיכון

"milgapo"- מלגות לימודים בשיתוף התאחדות הסטודנטים והסטודטיניות הארצית

חד הוריות

קרן קציר

קבוצות מוצא

קרן מרקס ע"ש פאולה והרמן ליוצאי אתיופיה

קרן היאס לסטודנטים עולים

קרן מכבים ליוצאי אירן או לבני יוצאי אירן

קרן סלטי- לסטודנטים ממוצא יהודי-ספרדי

קרן אלרוב- לסטודנטים שהם דור ראשון להשכלה גבוהה בארץ ועולים חדשים

קרן סביוצ'י- לסטודנטים עולים מצרפת, שוויץ, בלגיה, מרוקו וטוניס מהחוגים: מדעי המחשב ומדעי הטבע והסביבה