fbpx

מרכז למידה לעיוור בספרייה

מרכז הלמידה מיועד לסטודנטים עם אבחנה רפואית של לקות ראייה או עיוורון, והוא מספק שירותי תמיכה שונים כגון: שירותי הדרכה, הכוונה וייעוץ אקדמי, קבלת שיעורי עזר, שעות הקראה וחונכות, שירותי הספרייה המוקלטת, סיוע בבחינות, הדפסה בשפת ברייל ועוד.

מידע חשוב על המרכז:

  • המרכז מנוהל על ידי עמותת על"ה והוא מיועד ספציפית לסטודנטים אשר קיבלו תכנית שיקום.
  • המרכז ממוקם בספרייה בקומה ראשונה סמוך לספריית הילדים.
  • המרכז מצויד במיטב ציוד העזר הממוחשב וכולל שלושה חדרים; שני חדרי מחשבים מותאמים ומונגשים ובנוסף חדר הרכזת (פרטי קשר מופיעים למטה) אשר מיועד לקבלת הסטודנטים בעת הצורך.

חשוב לציין שבכל סמסטר צריך לדאוג להערכת צרכים סמסטריאלית מחדש, לצורך קביעת סל התמיכה שאליו הסטודנט זכאי "סל השיקום".

רכזת עמותת על"ה- גב' הנא שלעאטה

טל: 04-8249213 (פנימי-3213). נייד: 050-4407449

ימי ראשון וחמישי 9:00-16:00

מייל: Hanaa.shalata80@gmail.com