מוגבלות ולקות רפואית

שירותי ייעוץ ותמיכה

השירות מיועד לסטודנטים המתמודדים עם מוגבלות פיזית, חושית (ראייה, שמיעה), קוגניטיבית, נפשית, וכן עם לקות רפואית זמנית או כרונית.

שירותי תמיכה נוספים: