ProWoman

מי אנחנו?
עמותת ProWoman הוקמה בשנת 2012, ומאז ועד היום, מפעילה תכניות ייחודיות עבור סטודנטיות מצטיינות ושאפתניות (לתואר ראשון/שני) ב-12 מהמוסדות האקדמיים המובילים בישראל (אוני׳ תל אביב, המרכז הבינתחומי הרצליה, אוני׳ בן גוריון, אוני׳ בר אילן, האוני׳ העברית, המכללה למנהל, מכללת שנקר, מכללת ספיר, אונ׳ חיפה, אונ׳ אריאל, האוני‘ הפתוחה והמכללה האקדמית ת“א-יפו) וסניף נוסף שנפתח השנה בניו-יורק.

במסגרת התכניות, נפגשות הסטודנטיות עם נשים בכירות בעולם העסקים, ההייטק והמגזר הציבורי והשלישי, המעניקות להן מודלים להשראה ופלטפורמה לדיונים על הגשמה עצמית, פיתוח קריירה ומציאת איזון לצד החיים האישיים.
 
בסיום התכנית הסטודנטיאלית, מצטרפות המשתתפות לקהילת הבוגרות וממשיכות לקבל לאורך כל שלבי הקריירה שלהן ליווי מקצועי וכלים פרקטיים לצד יצירת ושימור רשת קשרים עסקית וחברתית ענפה.
 
מה הייחודיות שלנו?
אנו פונות לסטודנטיות בשלב הקריטי בחייהן ולרוב לפני בחירת בן הזוג והקמת המשפחה, וממשיכות ללוות אותן לאורך כל דרכן המקצועית. מתוך הרצון לפעול לצמצום הפערים בין גברים ונשים בתפקידים הבכירים במשק, אנו מאמינות בהשפעה על האינדיבידואלית עצמה, ומשם על המעגל הקרוב אליה ועל מעגלים רחבים יותר. גם הדוברות הבכירות שלנו מקבלות כלים המסייעים להן לפעול לקידום הנשים העובדות בתעשיות שלהן.
 
מי הקהילה שלנו?
ארגון ProWoman מונה כ-250 סטודנטיות המשתתפות בכל מחזור, כ-700 חברות שסיימו את התכנית הסטודנטיאלית והצטרפו לרשת הבוגרות, כ-200 נשים בתפקידי מפתח ניהוליים במשק הישראלי וכ-45 חברות צוות, המובילות בהתנדבות מלאה את הפעילות השוטפת. השאיפה היא להמשיך ולפתוח סניפים נוספים של ProWoman במוסדות אקדמיה מובילים וליצור שיתופי פעולה עם חברות מובילות בארץ ובעולם.