80 שעות שנתיות

7,500 ₪

סטודנטים לתואר ראשון/שני

פרויקט אתגר הינו מפעל חברתי-חינוכי מיסודה של קרן גרוס, בו משולבים סטודנטים בפעילות הדרכה קבוצתית ו/או אישית מאתגרת עם אוכלוסיות מגוונות כגון ילדים ונוער בסיכון, אנשים עם צרכים מיוחדים, קשישים ועוד.

קריטריונים להגשת מועמדות:

  • השתתפות בתהליך הערכה ומיון

  • חייל משוחרר (כולל מסיימי שרות לאומי) עפ"י חוק, עד חמש שנים מיום סיום שרות סדיר

  • חייל משוחרר אשר ניצל לפחות 8,000 ₪ מסך הפיקדון עד ליום הגשת הבקשה

  • סטודנט מן המניין אשר לומד לפחות 12 שעות לימוד שבועיות באוניברסיטת חיפה

  • סטודנט אשר אינו מקבל סיוע נוסף העולה על 8,000 ₪ (קרן אייסף, קרן אימפקט, הישג, מפעל הפיס, גלובס גרופ, וכו')

  • סטודנט אשר לימודיו אינם ממומנים ע"י גורם אחר (כולל מקום עבודה של הוריו)