fbpx

אתגר

פרויקט אתגר הינו מפעל חברתי-חינוכי מיסודה של קרן גרוס, בו משולבים סטודנטים בפעילות הדרכה קבוצתית ו/או אישית מאתגרת עם אוכלוסיות מגוונות כגון ילדים ונוער בסיכון, אנשים עם צרכים מיוחדים, קשישים ועוד.

היקף הפעילות: 80 שעות פעילות שנתיות.
גובה המלגה: 7,500 ₪ מקרן ההנצחה ע"ש יוסף ש. וקרוליין גרוס לקידום חיילים משוחררים.

קריטריונים להגשת מועמדות:

סטודנטים המעוניינים  להגיש מועמדות לפרויקט חייבים לעמוד בקריטריונים הבאים:

  • השתתפות בתהליך הערכה ומיון
  • חייל משוחרר (כולל מסיימי שרות לאומי) עפ"י חוק, עד חמש שנים מיום סיום שרות סדיר
  • חייל משוחרר אשר ניצל  לפחות 8,000 ₪ מסך הפיקדון עד ליום הגשת הבקשה.
  • סטודנט מן המניין אשר לומד לפחות 12 שעות לימוד שבועיות באוניברסיטת חיפה.
  • סטודנט אשר אינו מקבל סיוע נוסף העולה על 8,000 ₪ (קרן אייסף, קרן אימפקט, הישג, מפעל הפיס, גלובס גרופ, וכו').
  • סטודנט אשר לימודיו אינם ממומנים ע"י גורם אחר (כולל מקום עבודה של הוריו).

 

למידע נוסף, ניתן לפנות לגב' יוליה סטרוסטה ystarosta@univ.haifa.ac.il

*רק פניות מתאימות ייענו