fbpx

גן הילד

גן הילד הוא מרכז חברתי, חווייתי לשעות הפנאי וסופי השבוע לילדים, לנוער ולמתבגרים בעלי צרכים מיוחדים ובני משפחותיהם. בפרויקט זה סטודנטים משולבים בפעילות החינוכית-חברתית המתקיימת בגן הילד ורוכשים ניסיון מקצועי בתחום.

היקף הפעילות: בין 3-4 שעות שבועיות, 120 שעות פעילות חברתיות בשנה
גובה המלגה: 8,000 ₪

קריטריונים להגשת מועמדות:

• סטודנטים מן המניין לתואר ראשון או שני (עדיפות לסטודנטים עם יתרה של שנתיים)

• שירות צבאי/לאומי מלא

• אוריינטציה לפעילות עם ילדים עם צרכים מיוחדים

• רישום לקורסים בהיקף של 30 נ"ז בשנת הלימודים או הרכבת תכנית לימודים שהיקפה מינימום 75% שכר לימוד

• יכולת להתנדב לפחות יום אחד בשבוע בין השעות 14:30-17:30

מרכיבי התכנית:

• פעילות חברתית עם ילדים עם צרכים מיוחדים

• השתתפות בהדרכות ותכני העשרה

למידע נוסף, ניתן לפנות לגב' יוליה סטרוסטה ystarosta@univ.haifa.ac.il

עלון מידע גן הילד – שנת תשפ"ב

*רק פניות מתאימות ייענו