fbpx

דיאלוג חילונים-חרדים

שאג"י (שבט אחים גם יחד), הינו מיזם ארצי המבקש להפגיש בין "השבטים" השונים בישראל. במסגרת המיזם, תיפגש קבוצה של סטודנטים (מגוון פקולטות) עם תושבים ותושבות חרדים למפגשי שיח ופעילות קהילתית בנושא. מפגשי השיח עוסקים בנושאים שונים (גיוס, שבת ועוד) ומתקיימים במרכז "חדרים" (ליד מרכז חורב). בנוסף, מתקיימים אירועי שיא אשר פתוחים לקהל הרחב. הסטודנטים שישתתפו בתכנית יקחו חלק בהובלת פעילות קהילתית בשכונות מעורבות. 

היקף הפעילות: 120 שעות פעילות

גובה המלגה: 8,000 ש"ח 

קריטריונים להגשת מועמדות:

• תכנית לימודים בהיקף של 75% ומעלה

• ידע בנושא החילוני-חרדי

• יכולת הקשבה

• יכולת ביטוי טובה בע"פ

• קריטריונים ייחודיים בהתאם לפרויקטים השונים

למידע נוסף, ניתן לפנות לגב' יוליה סטרוסטה ystarosta@univ.haifa.ac.il
או בכתובת המייל של המיזם – shagiproject@gmail.com

*רק פניות מתאימות ייענו