120 שעות שנתיות

8,000 ₪

סטודנטים לתואר ראשון / שני עם יתרת לימודים של שנתיים לפחות

מטרתו של מרכז הון אנושי צעירים הוא שיפור רמת ואיכות חייהם של התושבים ע"י רכישת השכלה אקדמית, הכשרה מקצועית, שילוב בתעסוקה, פיתוח מנהיגות והעשרת תרבות הפנאי תוך פעולה בשלושה צירים מרכזיים - השכלה, תעסוקה ותרבות הפנאי במטרה לסייע בשיפור רמת ואיכות חייהם של תושבי העיר מתוך אמונה כי המשאב האנושי הוא המשאב היקר ביותר. סטודנטים תושבי העיר מלווים תלמידי בתי ספר באופן קבוצתי ופרטני במטרה להעצימם ולחזקם חברתית ואקדמית.