120 שעות שנתיות

8,000 ₪

סטודנטים לתואר ראשון / שני עם יתרת לימודים של שנתיים לפחות

יזמות חברתית ועסקית היא פלטפורמה יעילה ליצור שינוי אפקטיבי במציאות החיים של אוכלוסיות שונות, ובכלל זה של נשים. היכרות עם תפיסת העולם והחשיבה היזמית צריכה להיעשות בגיל צעיר ולהיות מתורגלת כחלק מעולם הערכים ומחניכת נערות צעירות להצלחה אקדמית וכלכלית. המיזם מתמקד בסטודנטיות ובנערות דרוזיות בצפון הארץ ומציע תכנית הכשרה כפולה – בשלב הראשון תלמדנה קבוצה של סטודנטיות דרוזיות מאוניברסיטת חיפה את יסודות היזמות ותוכשרנה כמנחות תהליכי יזמות. בשלב השני, הן תיכנסנה לחטיבות ביניים דרוזיות ותחנוכנה נערות בכיתות ח' ו-ט' לחשיבה וכישורים יזמיים.