צוות לשכת דקנית הסטודנטים

דקנית הסטודנטים

פרופ' בתיה אנגל-יגר
bengel@univ.haifa.ac.il

ראש מינהל דיקנאט הסטודנטים

גב' כלנית קלימר
kkleemer@univ.haifa.ac.il
04-8240027, פנימי: 52027 

ראש לשכת דיקנאט הסטודנטים

גב' רות רז בן-ברק
rbraz@univ.haifa.ac.il
04-8240335, פנימי:52335

Yael

מרכזת לשכת דיקנאט הסטודנטים

גב' יעל ברגר
yberger1@univ.haifa.ac.il
04-8240655, פנימי:52655

מרכזת לשכת דיקנאט הסטודנטים

גב' וופא איברהים
wibrahem@staff.haifa.ac.il
04-8240334, פנימי:52334