צוות לשכת דקנית הסטודנטים

ראש מינהל דיקנאט הסטודנטים

גב' מירב אילון

ראש לשכת דיקנאט הסטודנטים

גב' רות רז בן-ברק
rbraz@univ.haifa.ac.il
04-8240335, פנימי:52335

מרכזת לשכת דיקנאט הסטודנטים

גב' יעל ברגר
yberger1@univ.haifa.ac.il
04-8240334, פנימי:52334