צוות לשכת דקנית הסטודנטים

דקנית הסטודנטים

פרופ' ג'ני קורמן
jennyk@psy.haifa.ac.il

מירב אילון ראש מינהל הדיקנאט

ראש מינהל דיקנאט הסטודנטים

גב' מירב אילון
dmerav@univ.haifa.ac.il
04-8240027, פנימי: 52027 

ראש לשכת דיקנאט הסטודנטים

גב' רות רז בן-ברק
rbraz@univ.haifa.ac.il
04-8240335, פנימי:52335

Yael

מרכזת לשכת דיקנאט הסטודנטים

גב' יעל ברגר
yberger1@univ.haifa.ac.il
04-8240334, פנימי:52334

גב' לינוי פוגל
lfogel@staff.haifa.ac.il
04-8240335, פנימי:52335