fbpx

מנהיגות יהודית-ערבית

תכנית ייחודית המשותפת לסטודנטים יהודים וערבים הלומדים באוניברסיטת חיפה במגוון פקולטות וחוגי לימוד.
התכנית מאפשרת מפגש רב תרבותי בין סטודנטים במטרה לייצר קבוצת מנהיגות סטודנטיאלית שתפעל ותיזום פרויקטים במעונות, בקמפוס האוניברסיטה ובקהילה.

היקף הפעילות: 4 שעות שבועיות, 90 שעות שנתיות

גובה המלגה: 8,000 ₪

קריטריונים להגשת מועמדות:

• לימודים בשנה ב' בתואר ראשון / יתרת לימודים של שנתיים

• תכנית לימודים בהיקף של 75% ומעלה

• מודעות חברתית

• יכולת מנהיגות, ארגון וביצוע

• ניסיון בפעילות חברתית / קהילתית – יתרון

התכנית מורכבת משני חלקים מרכזיים:

• השתתפות בסדנת "מנהיגות בין-תרבותית" המקנה 4 נ"ז אקדמיות ("דרך הרוח") בנושא פיתוח מנהיגות בין תרבותית בקרב סטודנטים יהודים וערבים.

• פעילות קהילתית – הפעילות מתקיימת במעונות, בקמפוס האוניברסיטה, וכן במוקדים שונים בקהילה ברחבי העיר חיפה.

למידע נוסף, ניתן לפנות למר איאד קיזל ekezel@univ.haifa.ac.il

*רק פניות מתאימות ייענו

אודות
פרויקט זהות
פוזיטיב
סקוואשבונד
מפגשי נוער
בית החסד
שוף אל נוף
שפה כגשר