מנהיגות יהודית-ערבית
תכנית ייחודית המשותפת לסטודנטים יהודים וערבים הלומדים באוניברסיטת חיפה במגוון פקולטות וחוגי לימוד

120 שעות שנתיות

8,000 ₪

סטודנטים לתואר ראשון משנה ב' / תואר שני עם יתרת לימודים של שנתיים