מעורבים בקהילה
מגוון פרויקטים בהם סטודנטים משתלבים בפעילות חברתית במסגרות שונות בקהילה

110-140 שעות שנתיות

8,000-10,000 ₪

סטודנטים לתואר ראשון משנה ב' / תואר שני עם יתרת לימודים של שנתיים