fbpx
מעורבים בקהילה
מגוון פרויקטים בהם סטודנטים משתלבים בפעילות חברתית במסגרות שונות בקהילה
אודות

120 שעות שנתיות

8,000 ₪

סטודנטים לתואר ראשון משנה ב' / תואר שני עם יתרת לימודים של שנתיים

דלת פתוחה

החצר הנשית

עמיתים לנוער

פעמונים

מתייעלים

אקדמיה לפסגות

פיתוח קהילה - קרית אליעזר

פוליטיקאיות צעירות

בית הקהילות

חונכות - מגדל העמק

שומרים על קשר

אנוש

אקים

אתגר