4-6 שעות שבועיות

16,000 ₪ – 12,000 ₪

תואר ראשון שנה ב' בכל חוגי הלימוד באוניברסיטה

קרן רווה רביד נוסדה במטרה לקדם מנהיגות צעירה משכילה ואיכותית עם מודעות חברתית גבוהה, במדינת ישראל. הקרן מעניקה מלגות לימודים לסטודנטים מתואר ראשון ועד לדוקטורט. לתכנית נבחרים סטודנטים מצטיינים, בעלי פרופיל מנהיגותי מהפריפריה הלומדים במגוון תחומי לימוד.