שומרים על קשר
מענה לציבור הזקנים הגדול בחיפה החש בדידות בעיקר בתקופת הקורונה

120 שעות שנתיות

8,000 ₪

סטודנטים לתואר ראשון / שני עם יתרת לימודים של שנתיים לפחות

מיזם שהוקם על ידי סטודנטיות בדיקנאט הסטודנטים המבקש לתת מענה לציבור הזקנים הגדול בחיפה, החש בדידות בעיקר בתקופת הקורונה. המיזם מרכז קבוצות מתנדבים המלווים קשישים (טלפונית) לצורך הפגת בדידות. הפרויקט מופעל בשיתוף מחלקת שירותי הרווחה והאגף לקשיש של עיריית חיפה. כחלק מהמלגה, סטודנטים וסטודנטיות מרכזים קבוצות מתנדבים ויוצרים קשר טלפוני עם אזרחים וותיקים. בנוסף, ישנה השתתפות בהדרכות וימי עיון. שעות הפעילות גמישות ומתאימות למסגרת הלימודים של הסטודנטים והמתנדבים.