fbpx

קרן אייסף

קרן אייסף מעניקה מלגות במשך כל לימודיהם האקדמיים של סטודנטים מבטיחים המגיעים מהפריפריה הכלכלית-החברתית-גיאוגרפית של ישראל, תוך שימת דגש על מצבם הסוציו-אקונומי, הפוטנציאל האקדמי ומעורבותם החברתית. חברי הקרן משתתפים בתכנית לפיתוח מנהיגות חברתית המפתחת חשיבה ביקורתית, מחויבות ומנהיגות חברתית. בתכנית נפגשים חברי הקרן עם תכנים שונים המעסיקים את החברה הישראלית, עם האחריות והמחויבות שלהם אליה ועם שאלת הזהות והסיפור האישי שלהם כמניע לעשייה ואקטיביזם חברתי.

כ-11,000 בוגרי הקרן השתלבו בתפקידים משמעותיים בחברה הישראלית. רבים מבוגרי אייסף מצטרפים אל ארגון הבוגרים, המונה כיום אלפי חברים ומהווה רשת חברתית ומקצועית.

דרישות:
• נוכחות חובה בתכנית למנהיגות חברתית הכוללת כ-15 מפגשים במהלך השנה בימי שישי.

• עשייה חברתית בקהילה באחד מהפרויקטים החברתיים בתוכנית.

• עדיפות ליוצאי צבא/שירות לאומי.

היקף המלגה: 4 שעות שבועיות ומפגשי הכשרה בהיקף של 5-8 מפגשים לאורך השנה.
גובה המלגה: 25,000-20,000 ₪ לשנת לימוד לתואר ראשון, 18,500-23,500 ₪ לתואר שני, 24,000 ₪ לדוקטורט

לורן אזרד
מנהלת תכנית חיפה ועמק יזרעאל
טלפון: 04-8240307
מייל: isefhaifa@univ.haifa.ac.il
לאתר הקרן