קרן אייסף

קרן אייסף- הקרן הבינלאומית לחינוך, הינה קרן הפועלת החל משנת 1977 לצמצם את הפערים החברתיים והכלכליים של מדינת ישראל באמצעות השכלה גבוהה לסטודנטים מבטיחים מרקע מוחלש. הארגון פועל לפיתוח מודעות ועשייה חברתית מתוך מקום יודע, ערכי וזהותי של הסטודנטים שלנו.  בנוסף, אייסף הינו ארגון ציוני ורואה במחויבותם של מלגאי הארגון לקיומה של ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית ערך מפתח.

כבכל שנה, אנו מקיימים תהליכי מיון לקרן ורוצים להבטיח כי אנו מקבלים אל שורותינו סטודנטים וסטודנטיות לעתיד, בעלי פוטנציאל למצויינות אקדמית ואישית, המגיעים מהפריפריה החברתית, הגיאוגרפית והכלכלית של ישראל בעלי צורך כלכלי.

לורן אזרד

מנהלת תכנית חיפה ועמק יזרעאל

טלפון 04-8240307

מייל:  קרן אייסף isefhaifa@univ.haifa.ac.il

הפרטים על ההרשמה ותהליך המיון נמצאים כאן:

היכרות עם הקרן ועשייתה: http://www.isef.org.il