fbpx

קרן אייסף

קרן אייסף: צמצום פערים חברתיים באמצעות הנגשת השכלה גבוהה

בקרן אייסף מאמינים כי מלגה משמעותית תסייע לסטודנטים להתמקד בלימודיהם ובפעילותם ובכך לממש את הפוטנציאל האקדמי-חברתי הטמון בהם. קרן אייסף מצרפת ומעניקה מלגות במשך כל לימודיהם האקדמיים של סטודנטים מבטיחים המגיעים מהפריפריה הכלכלית-החברתית-גיאוגרפית של ישראל, תוך שימת דגש על מצבם הסוציו-אקונומי, הפוטנציאל האקדמי ומעורבותם החברתית. חברי הקרן משתתפים בתכנית לפיתוח מנהיגות חברתית המפתחת חשיבה ביקורתית, מחויבות ומנהיגות חברתית. בתכנית נפגשים חברי הקרן עם תכנים שונים המעסיקים את החברה הישראלית, עם האחריות והמחויבות שלהם אליה ועם שאלת הזהות והסיפור האישי שלהם כמניע לעשייה ואקטיביזם חברתי.

כ-11,000 בוגרי הקרן השתלבו בתפקידים משמעותיים בחברה הישראלית. רבים מבוגרי אייסף מצטרפים אל ארגון הבוגרים, המונה כיום אלפי חברים ומהווה רשת חברתית ומקצועית.

דרישות:
נוכחות חובה בתכנית למנהיגות חברתית הכוללת כ-15 מפגשים במהלך השנה בימי שישי. עשייה חברתית בקהילה באחד מהפרויקטים החברתיים בתוכנית, בהיקף של 4 שעות שבועיות
ומפגשי הכשרה בהיקף של 5-8 מפגשים לאורך השנה.
גובה המלגה: קרן אייסף מעניקה מלגות בשווי 25,000-20,000 ש"ח לשנת לימוד לתואר ראשון, 18,500 – 23,500 לתואר שני, ו24,000 ₪ לדוקטורט
עדיפות ליוצאי צבא/שירות לאומי

לורן אזרד
מנהלת תכנית חיפה ועמק יזרעאל
טלפון 04-8240307
מייל: קרן אייסף isefhaifa@univ.haifa.ac.il
הפרטים על ההרשמה ותהליך המיון נמצאים כאן:
היכרות עם הקרן ועשייתה: http://www.isef.org.il