fbpx

מנהיגות חברתית דרוזית

התכנית מתקיימת בשיתוף משרד החינוך הממונה על החינוך הדרוזי. בתכנית פרויקטים קהילתיים המופעלים ביישובים דרוזים ברמת הגולן, בגליל ובכרמל בשיתוף בתי ספר, מחלקות לשירותים חברתיים ומרכז תמיכה יישובי איזורי (מ.ת.י.א).

היקף הפעילות: 90 שעות פעילות ובנוסף 10 שעות השתתפות בפעילות עיונית 

גובה המלגה: 8000 ₪

תוכן הפעילות:

• סיוע לימודי לתלמידי יסודי, חט"ב במקצועות הליבה ביישובי הכרמל, הגליל והגולן

• סיוע תומך לילדים ובני נוער ממשפחות המטופלות ע"י היחידה לשירותים חברתיים

קריטריונים להגשת מועמדות:

• השתתפות בסדנת דינמיקה קבוצתית

• יתרת לימודים של שנתיים לפחות 

• היקף תכנית לימודים – 75% לפחות בשני הסמסטרים

• הישגים לימודיים

• מודעות ומעורבות חברתית

• יכולת מנהיגות, ארגון וביצוע

• מחויבות לפעילות חברתית משמעותית לשנתיים

• רקע כלכלי וחברתי

למידע נוסף, ניתן לפנות למר איאד קיזל ekezel@univ.haifa.ac.il

*רק פניות מתאימות ייענו

אודות
יזמות נשית דרוזית
יזמות עירונית יאנוח-ג'ת
חונכות נוער
יזמות עירונית - עוספיא
הנגשת השכלה גבוהה - חורפש