fbpx

אוניברסיטה בעם

פרויקט 'אוניברסיטה בעם' מבקש לפתוח את שערי האוניברסיטאות בישראל בפני אוכלוסיות מוחלשות ולאפשר להן לרכוש ידע שימושי וחיוני בסביבה אקדמית, ככלי לשינוי חברתי.

היקף הפעילות: 10 שעות שבועיות.
גובה המלגה: סטודנטים למשפטים ופסיכולוגיה יקבלו 6 נק"ז עבור ההשתתפות בתוכנית.
סטודנטים למקצועות הרפואה והפרא-רפואיים יקבלו מלגה ע"ס 7,000 ₪ עבור ההשתתפות בתוכנית.

קריטריונים להגשת מועמדות:
• סטודנטים מהחוגים: פסיכולוגיה, משפטים, סיעוד, מדעי הרפואה, ביולוגיה, הפרעות בתקשורת, פיזיותרפיה.
• סטודנטים שנה ב' ומעלה.

מרכיבי התכנית:
הסטודנטים משתתפים בקורס אקדמי שנתי שמטרתו להכשירם ולהכינם לעבודת ההוראה, ועוסק בבחינה, גיבוש וחיזוק מחויבות חברתית. במקביל מלמדים קבוצת משתתפים אחת לשבוע. הסטודנטים מלווים על-ידי צוות פדגוגי ועל-ידי נציגי גורמי הרווחה האחראים להפניית התלמידים.
לאתר הפרויקט 
לפרטים נוספים ניתן לפנות במייל Haifa@unibaam.org.il