ועדה לפעילות חברתית - התנדבות תמורת נקודות זכות

סטודנטים לתואר ראשון בלבד אשר יעסקו בפעילות חברתית, על-פי הקריטריונים המוגדרים, בהיקף של 4 שעות שבועיות במהלך כל שנת הלימודים, יהיו רשאים לקבל נקודות זכות אקדמיות בהיקף של 4 נקודות באישור החוג באופן חד פעמי במהלך כל התואר. סטודנטים בתכניות משותפות (כדוגמת הפקולטה למשפטים) יוכלו לקבל 2 נקודות זכות בלבד.

קובץ חוברת ארגונים 

טופס דיווח הפעילות תשע״ט

טופס דיווח הפעילות לתשע״ח

טופס משוב לפעילויות

meonot 2019