אודות

אני מאמין

אוניברסיטת חיפה חרתה על דגלה, מראשית הקמתה, את נושא האחריות החברתית. על בסיס החזון החברתי של האוניברסיטה והמחויבות החברתית העמוקה ורבת השנים של קהיליית האוניברסיטה, התפתחה במסגרת היחידה למנהיגות חברתית קשת רחבה של עשייה חברתית ובתוכה תכניות חברתיות ופרויקטים קהילתיים, בהם נוטלים חלק סטודנטים רבים. אוניברסיטת חיפה מהווה מיקרו קוסמוס של החברה בישראל: יהודים, ערבים (ובתוכם מוסלמים, נוצרים, דרוזים, בדואים), עולים ותיקים, נשים, גברים תושבי פריפריה ותושבי המרכז – מאגר פלורליסטי של דעות ותרבויות.ייחוד זה מהווה עבורנו אתגר וערך מוסף, זהו אתגר ליכולתנו לגשר על פני השונות וההבדלים, וערך מוסף המאפשר לנו לייצר אקלים ייחודי של שיתוף ושוויון, שיכול להוות מודל לחברה סובלנית ופלורליסטית.

מלגות- השתתפות בתכניות היחידה מזכה במלגה לעידוד פעילות חברתית. המלגות המוענקות הן בהתאם לתכניות השונות ובסכומי מלגה שונים.

 מטרות היחידה

1. טיפוח ויצירת מנהיגות משכילה רב-תחומית.

2. מיצוי הפוטנציאל האישי, האקדמי והחברתי הגלום בסטודנטים.

3. פיתוח מודעות ואחריות חברתית בקרב הסטודנטים.

4. פיתוח תוכניות מנהיגות חברתית ומיזמים קהילתיים.

5. מעורבות ויזמות חברתית של סטודנטים באוניברסיטת חיפה.

תיאור הפעילות

היחידה מקיימת תכניות ופרויקטים קהילתיים מגוונים, והסטודנטים המשתתפים בתכניות מעמידים את הידע והכישורים האקדמיים והאישיים שלהם, ובעיקר את נכונותם החברתית לפעול למען הקהילה ולשינוי חברתי.התכניות והפרויקטים תומכים בתכניות בתחום הרווחה והחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי, ובמסגרתן ניתנים סיוע ותמיכה לאוכלוסייה מרקע כלכלי חברתי נמוך ומרקע רב-תרבותי במגוון גילאים, לאוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים, בני נוער בסיכון, ואוכלוסיות נוספות מוחלשות מבחינה לימודית רגשית וחברתית.meoravut11

היחידה למנהיגות חברתית

בניין בית הסטודנט קומה 3 חדר 311, שעות קבלה ימים א'-ה' בין השעות 15:00-09:00,

טל': 8240665, פנימי:2665, פקס:  8240743