פעילויות הקרן כיום

1milgot fighters. מלגות הוקרה לסטודנטים יוצאי יחידות קרביות

על מנת לחזק את הקשר לשירותו הצבאי של רון כחובש קרבי בחטיבת הצנחנים, הוחלט על ידי הנהלת הקרן בשנת 2003, להעניק מלגות בגובה שכר לימוד מלא (כ-10,000 ש"ח) לסטודנטים מאוניברסיטת חיפה כהוקרה על שירותם הצבאי ביחידות הקרביות. המלגות ניתנות על פי קריטריונים אישיים ואקדמיים ובתמורה לפעילות חברתית, כגון: פעילות במוסדות קהילתיים, פעילות בעמותות חברתיות ו/או פעילות במסגרת הקרן.

בשנה הראשונה לפעילות הפרויקט נמצא מימון למתן 4 מלגות. מאז, ובכל שנה, הצליחה הקרן להגדיל את מספר המלגות המוענקות לסטודנטים. בשנה"ל תשע"ב חולקו מלגות ל-7 סטודנטים יוצאי יחידות קרביות. בשנה"ל תשע"ג חולקו מלגות ל-9 סטודנטים יוצאי יחידות קרביות. המשך הפרויקט יתאפשר אם התקציב הנדרש לכך יעמוד לרשותה של הקרן. התקווה היא להגדיל את מספר הסטודנטים הזוכים במלגות אלו, והדבר מותנה בהרחבת מעגל התורמים והתומכים בקרן.

 

למידע על הגשת מועמדות לקרן - באתר הדיקנאט

 

2. המדור לייעוץ פסיכולוגי

 בשנת 1994 החליטה הנהלת הקרן לתמוך בפעילות המדור לייעוץ פסיכולוגי באוניברסיטת חיפה, המצוי בניהולו של מר חיים קפלן, בשלוש דרכים:

א. סיוע כספי בגין טיפול קליני: מתן מלגות סיוע לסטודנטים, הפונים לקבלת טיפול במדור הקליני ואשר אין בידם לשלם את העלות המלאה עבור הטיפול. מידי שנה תומכת הקרן בכ- 50 סטודנטים.
 
להלן מכתב מראש המדור הקליני להנהלת קרן רון: 

 

clinic department
                                               
ב. פעילות לסיוע לסטודנטים דיירי המעונות: "הקרן ע"ש רון אדלר מסייעת בהתמודדות עם סכנה אובדנית בקרב הדיירים במעונות הסטודנטים. ההנחה עליה מתבססת הפעילות היא שאיתור מוקדם של דיירים בסיכון והבאתם להתערבות שמותאמת לקשיים שלהם - יכולה להקטין את גורמי המצוקה ולהקהות את החריפות של משבר אם יתפרץ" (חיים קפלן, מנהל המדור הקליני). 
ג. טיפוח פסיכולוגים-סטודנטים: מתן מלגות בגובה שכר לימוד מלא לפסיכולוגים אשר הינם סטודנטים בתכנית לפסיכותרפיה, אשר בתמורה מטפלים בסטודנטים הפונים לשירות המדור. מדי שנה הקרן תומכת ב-2 עד 4 פסיכולוגים.

מאז ועד היום הקרן ממשיכה לסייע בפעילות המדור לייעוץ פסיכולוגי ושואפת להמשיך גם בעתיד בתמיכתה בגוף חיוני זה.

 

 

בסוף שנת הלימודים תשע"ה/תשע"ו (2015-2016) הופק דו"ח אשר נשלח לתורמים וידידי הקרן בכדי לעדכנם על עיקרי פעילות הקרן ולמסור מידע אודות 9 הסטודנטים הזכאים למלגת ההוקרה.

 

להלן אחד ממכתבי התגובה שהתקבלו:

 

"ברכותי החמות והוקרתי הרבה למפעל הנצחתו של רון המתנהל זה שנים רבות.
יישר כוח על התמדה במשך שנים והתרומה המוקירה את עשייתם של לוחמים ותומכיהם. (חתום ד.ר.)"