חברי הנהלת הקרן

חברי הנהלת הקרן תשע"ג 2012-2013

 

ron rubin מר רון רובין, בתוקף תפקידו כנשיא האוניברסיטה
gustavo rector פרופ' גוסטבו מש, בתוקף תפקידו כרקטור האוניברסיטה
jenny corman פרופ' ג'ני קורמן, יו"ר הקרן ע"ש רון אדלר בתוקף תפקידה כדיקנית הסטודנטים
 arlette photo גב' ארלט אדלר, נציגת המשפחה ומנהלת הקרן לשעבר
 elik photo ד"ר אליק אדלר, נציג המשפחה
  גב' מירב אילון, ראש מינהל הדיקנאט ומנהלת הקרן ע"ש רון אדלר
  גב' רבקה רוזנבאום, מנהלת מחלקת תקציב ובקרה