חברי הנהלת הקרן

חברי הנהלת הקרן תשע"ג 2012-2013

 

ron rubin מר רון רובין, בתוקף תפקידו כנשיא האוניברסיטה
gustavo rector פרופ' גוסטבו מש, בתוקף תפקידו כרקטור האוניברסיטה
דיקן הסטודנטים - פרופ' חנן אלכסנדר פרופ' חנן אלכסנדר, יו"ר הקרן ע"ש רון אדלר בתוקף תפקידו כדיקן הסטודנטים
 arlette photo גב' ארלט אדלר, נציגת המשפחה ומנהלת הקרן לשעבר
 elik photo ד"ר אליק אדלר, נציג המשפחה
 micha rab מר מיכה רב, ראש מינהל הדיקנאט ומנהל הקרן ע"ש רון אדלר
  גב' רבקה רוזנבאום, מנהלת מחלקת תקציב ובקרה