מעונות המותאמים לנכים

במעונות "פדרמן" ו"טליה" קיימות דירות המותאמות לסטודנטים נכים עפ"י החוק. מתוכן, שני חדרים, האחד במעונות "פדרמן" והאחר במעונות "טליה" אשר הגישה לדירה, לחדר, והתנועה בתוך הדירה מותאמת לבעל כסא גלגלים.

 

 

 

 

 nehim         nehim1