טיפול דינמי

הטיפול השכיח הוא הטיפול הדינמי. הוא מוגבל לשלוש שנים, על פי הצורך.
טיפול כזה מאפשר הכרות עם עולמך הפנימי, עם היתרונות והכוחות ועם המצוקות והמעצורים.
הודותהלכרות עם המניעים להתנהגות, גדל חופש הבחירה ומתחזקת היכולת לביטוי עצמי ספונטני.
משך הזמן לטיפול כזה הוא גמיש.